Điều khoản khi sử dụng hệ thống working24

Điều khoản về chất lượng sản phẩm

 1. Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào việc cung cấp thông tin cho dự án
  Chất lượng sản phẩm phụ thuộc hơn 80% vào việc cung cấp thông tin cho dự án. Vì vậy, đối với các dự án thiếu sót trong quá trình cung cấp thông tin, hoặc thông tin cung cấp không chính xác, hệ thống sẽ sử dụng quy trình mặc định để tự xử lý.
  Việc này nhằm đạt được yêu cầu về deadline cam kết (thông thường là 24h sau khi kích hoạt). Tất cả vấn đề phát sinh do thiếu sót từ việc cung cấp thông tin của bạn cho thành viên thực hiện, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
  Thông thường, các công việc có tình trạng trễ deadline sẽ được xem xét cho thành viên đã nhận công việc cụ thể. Và các công việc liên tục bị điều chỉnh sau khi hoàn thành sẽ được xem xét cho thành viên dự án và các “yếu tố hợp lý” dựa trên yêu cầu cụ thể. Điều này có nghĩa là, chúng tôi sẽ bắt đầu xem xét kỹ lưỡng hơn, để thảo luận và có những quyết định cũng như điều chỉnh cho sản phẩm có liên quan.
  “Yếu tố hợp lý” là quyết định trong những yêu cầu liên quan của bạn. Chúng tôi cần đảm bảo thành viên dự án thực hiện công việc nghiêm túc. Nhưng đồng thời, cũng cố gắng loại trừ và xử lý các yêu cầu không hợp lý, hoặc không mang tính hợp tác.

 2. Sản phẩm chỉ cam kết chất lượng theo khả năng sáng tạo của thành viên dự án
  Chất lượng sản phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực và sự sáng tạo của thành viên. Mặc dù dự án dựa theo yêu cầu riêng của bạn, nhưng chất lượng sản phẩm cần phải có mức độ hợp lý với năng lực chuyên môn nhất định, không thể là vô hạn. Đây là vấn đề bạn cần phải hiểu, trước khi sử dụng hệ thống working24.
  Do đó, các yêu cầu phát sinh quá mức cho phép đối với năng lực của thành viên thực hiện dự án (thường đến từ các yêu cầu điều chỉnh sản phẩm), sẽ được quy vào hành vi “lạm dụng thành viên dự án”.

 3. Xử lý yêu cầu dựa vào yêu cầu đầu tiên, nếu phải liên tục điều chỉnh sản phẩm
  Các yêu cầu điều chỉnh sản phẩm phải dựa trên yêu cầu đầu tiên trên tool tính giá khi bạn set dự án cụ thể. Khi thành viên thực hiện dự án điều chỉnh sản phẩm theo yêu cầu của bạn, sẽ căn cứ vào đặc điểm ban đầu của dự án.
  Nếu bạn liên tục đưa ra yêu cầu mới cho dự án, và các yêu cầu này không giống với ban đầu hoặc vượt quá đặc điểm ban đầu của tool tính giá, thì đây cũng được xem là hành vi “lạm dụng thành viên dự án”.