Đang bảo trì chức năng này của hệ thống working24.net

Hi, hiện tại chức năng mà bạn sử dụng tại working24.net đang được bảo trì. Chúng tôi sẽ sớm nâng cấp và cho hoạt động lại.

Nếu bạn có thắc mắc gì khác, hãy comment tại đây để được giải đáp nhé.

1 posts were split to a new topic: Hỏi về vấn đề chi phí tác giả bị tính nhảy lùi sau kỳ chốt lương