Cosmos: "Internet of Blockchains" network là gì?

Cosmos được định nghĩa một hệ sinh thái blockchain mã nguồn mở.

Cosmos Network là một mạng phi tập trung gồm các blockchain độc lập, có thể mở rộng và có thể tương tác, cho phép giao tiếp và trao đổi giá trị liền mạch giữa các hệ sinh thái blockchain khác nhau.

Không giống như các mạng blockchain khá “độc lập” khác như Bitcoin, Ethereum, … Cosmos là một hệ sinh thái bao gồm nhiều mạng blockchain khác nhau, được xây dựng, kết nối và tương tác với nhau thông qua các giao thức chung (IBC).

Xem chi tiết: Tìm hiểu Cosmos: "Internet of Blockchains"

Các bản dịch

English: Cosmos: What is the "Internet of Blockchains" network?