CORE WEB VITALS - Yếu tố Ranking Factor mới của Google

Nếu website bạn đang bị trường hợp này:

  1. Điểm pagespeed website bị giảm đột ngột mặc dù tốc độ load web vẫn như vậy?

  2. Report Speed trên Google Search Console biến mất, thay vào đó là có một chỉ số lạ hoắc “Core Web Vitals” xuất hiện?

  3. Thứ hạng website có dấu hiệu “hơi lao đao”?

Câu trả lời chính là đợt update cuối tháng 5 của Google về trải nghiệm người dùng (User experience) - một yếu tố đánh giá thứ hạng quan trọng.

Bạn có thể sử dụng Google Webmaster Tools để kiểm tra trải nghiệm người dùng trên website

Trong đợt update này, Google đã lặng lẽ hoán đổi speed report trong Google Search Console bằng Core Web Vitals report.

Core Web Vitals report là một bộ số liệu mới của Google vừa ra mắt. Nó bao gồm 3 khía cạnh dựa trên trải nghiệm người dùng gồm:

  1. Speed (Tốc độ tải trang),

  2. Interactivity (Thời gian tương tác),

  3. Visual stability (tính ổn định của bố cục trang web)

Dựa trên 3 chỉ số tương ứng:

  1. Largest Contentful Paint (LCP): là thời gian tải hoàn tất của thành phần lớn nhất được hiển thị đầu tiên khi trang tải xong, và chỉ số này trên phải đạt 2.5 giây kể khi trang bắt đầu tải.

  2. First Input Delay (FID): là thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên của web khi người dùng bấm vào button bất kỳ. Website nên có FID dưới 100 mili giây.

  3. Cumulative Layout Shift (CLS): là điểm số thay đổi bố cục website dạng tích lũy, điểm này đánh giá tính ổn định hiển thị của website, các trang nên duy trì CLS dưới 0,1.

Và thay đổi nhỏ này có gì quan trọng? Đây chính là ranking factor mới sẽ có ảnh hưởng trong Google Page Experiene Update 2021 mà Google thông báo gần đây.

Theo GTV SEO