Chia sẻ tài liệu content

Tử huyệt cảm xúc - Nghệ thuật thôi miên bất kỳ ai chỉ bằng lời nói

Một trong những quyển sách được “giang hồ” trong nghề đồn thổi nhưng mình tìm khắp các hiệu sách đều hết hàng. Nhưng may mắn đã tìm được ebook - Tử huyệt Cảm xúc, nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ.Hy vọng cuốn sách hữu ích cho các bạn nha.