Checklist ứng dụng công nghệ để tăng doanh thu, lợi nhuận cho anh em kinh doanh online


Gồm 6 phương pháp và hơn 20 cách làm

Phương pháp 1 - Tăng khách mới hoặc giảm chi phí marketing

 1. Gom data từ nhiều nguồn về 1 nơi
 2. Khai thác inbox lãng phí
 3. A/B test % ngân sách/doanh thu theo từng marketing
 4. Phát triển kênh mới, hình thức mới

Phương pháp 2 - Tăng tỷ lệ chốt đơn

 1. Data khách hàng được xử lý nóng
 2. Kịch bản sales tác nghiệp khép kín
 3. Nhắc nhớ tác nghiệp tự động, hẹn giờ theo thời gian
 4. Quản lý cài đặt KPIs cho từng sales và có dashbard bám sát
 5. Tăng cường động lực: bảng xếp hạng, lương thưởng realtime
 6. Cơ chế thưởng theo cấp, theo doanh số

Phương pháp 3 - Tăng giá trị đơn

 1. Kịch bản upsales
 2. Nhân bản nhân sự, kịch bản tốt

Phương pháp 4 - Giảm hoàn đơn

 1. Kết nối nhiều đơn vị giao hàng, nhiều TK giao hàng tự động
 2. Check lịch sử hoàn đơn của số điện thoại trước khi lên đơn
 3. Notify hành trình đơn hàng qua SMS/Chatbot
 4. Care đơn, đôn đơn theo trạng thái realtime
 5. Thanh toán online trước hoặc đặt cọc một phần
 6. Đa kho full fillment tăng tốc giao hàng

Phương pháp 5 - Tăng mua lặp lại

 1. Kịch bản chăm sóc
 2. Nhắc nhớ lịch chăm sóc
 3. Tin nhắn/chatbot chăm sóc

Phương pháp 6 - Tăng quản trị, tăng hiệu suất, giảm thất thoát

 1. Thất thoát kho hàng
 2. Thất thoát đối soát
 3. Thất thoát data
 4. App di động
 5. Dashboard trực quan