CDK (Chain Development Kit) là gì?

Thuật ngữ CDK dần trở nên phổ biến trong blockchain, đặc biệt nó gắn liền với các Modular chains.

  • Software development kit (SDK) là tập hợp các công cụ, thư viện, mẫu code, tài liệu và các tài nguyên khác được thiết kế sẵn để giúp phát triển các phần mềm dễ dàng hơn. Thuật ngữ này phổ biến trong việc phát triển phần mềm trong truyền thống.

  • Trong thị trường Crypto, CDK (Chain Development Kit) cũng có vai trò tương tự như các SDK nhưng tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng các blockchain tùy chỉnh.

Trong bối cảnh Modular Blockchain, Chain Development Kit (CDK) là một bộ công cụ phần mềm chuyên dụng được thiết kế đặc biệt để giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các blockchain tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Chain Development Kit (CDK) bao gồm các thư viện và các thành phần thường được cấu hình sẵn, chúng thường được module hóa từ các dự án blockchain nổi bật đã và đang hoạt động trên mainnet. Một số CDK phổ biến trên thị trường bao gồm, Polygon CDK, OP Stack, Arbitrum Orbit, Zk Stack.

  • Một số CDK có mã nguồn mở, bất cứ ai cũng có thể sử dụng và đóng góp cho phát triển chung, một số lại có những ràng buộc nhất định đối với người sử dụng do bên phát hành CDK xác định.

Xem chi tiết: CDK là gì? Tổng quan Chain Development Kit (CDK) trong blockchain

Các bản dịch

English: What is CDK (Chain Development Kit)?