CALIFORNIA - Ra đơn ào ào nhờ tuyệt chiêu này

Tuần trước ACCESSTRADE có tổng hợp một số landing page ra đơn rất tốt. Một số bạn publisher đã sử dụng và có tỉ lệ chuyển đổi vô cùng khả quan.

⭐Những bạn publisher nào vẫn chưa biết đến các landing page này thì hãy sử dụng ngay nhé. Thông tin khuyến mãi được hiển thị vô cùng nổi bật và hình ảnh đẹp, content hấp dẫn sẽ có chuyển đổi ra đơn tốt hơn landing page cũ nhiều. Danh sách các landing page ra đơn tốt bên dưới:

https://fit.cfyc.com.vn/hot-sale-california-act/

https://fit.cfyc.com.vn/hot-sale-giam-can-act/

https://fit.cfyc.com.vn/hot-sale-sexy-dance-act/

https://fit.cfyc.com.vn/hot-sale-hoc-nhay-act/

https://fit.cfyc.com.vn/hot-sale-hoc-zumba-act/

https://fit.cfyc.com.vn/hot-sale-yoga-act/