Bật cookies trong trình duyệt chrome, khi bị lỗi "blocked cookies"

Khi sử dụng hệ thống working24, đôi khi bạn sẽ bị báo lỗi nếu trình duyệt của bạn không mở tính năng cookies. Bạn cần mở cookies như hướng dẫn sau, để tránh các báo lỗi vì bị hạn chế cookies.

Mở “all cookies” cho trình duyệt Chrome

Nhanh nhất là bạn cho phép sử dụng tất cả cookies trong Chrome như sau. Nếu đã quen tùy chỉnh cookies, thì bạn có thể tùy chọn phù hợp hơn sau đó.

  1. Bước 1: vào phần tùy chỉnh “Cookies and other site data

  2. Bước 2: chọn option “Allow all cookies” để chấp nhận sử dụng tất cả cookies

Tắt nhanh tính năng “Block third-party cookies” trong của sổ incognito

Trong trường hợp bạn dùng cửa sổ ẩn danh, thì phương pháp sau là cách để bật cookies riêng cho cửa sổ ẩn danh được bật lên

Bạn có thể muốn lướt web hoặc login vào một tài khoản nào đó bằng tính năng “lướt ẩn danh”, hay incognito của trình duyệt chrome. Bạn cần để ý đến tùy chọn
Block third-party cookies

Tùy chọn này sẽ làm cho một vài website cần cookie để login hoặc thực hiện vài chức năng không hoạt động được.

Bạn nhớ tắt tính năng này để cookies của web thứ 3 không bị khóa. Cookies của web thứ 3 như working24.net có thể cần để sử dụng cho những chức năng thành viên như Login