Apex chain là gì?

Apex Chain là blockchain layer 2 được phát triển bởi Proof of Play, blockchain này được tạo ra nhằm hỗ trợ tối đa dành cho các dự án game được xây dựng trên hệ sinh thái của Proof of Play.

Đây cũng là dự án đã được a16z rót $33m trong giai đoạn Seed Round, vậy Apex chain là gì? Hãy cùng tìm hiểu bên dưới.

Apex Chain blockchain được tạo ra nhằm hỗ trợ tối đa dành cho các dự án gamefi được xây dựng trên hệ sinh thái của Proof of Play.

Tham vọng của Apex Chain đó là đáp ứng sự phát triển của hàng triệu người chơi thông qua việc tập hợp các blockchain được kết nối với nhau, mỗi blockchain được điều chỉnh để chơi game hoàn toàn trên chuỗi. Mạng lưới blockchain này cung cấp khả năng kết hợp liền mạch và tốc độ nhanh, đảm bảo trải nghiệm người chơi được diễn ra liền mạch hơn so với các nền tảng blockchain Layer 1 khác.

Xem chi tiết: https://odysee.com/@wo24:1/apex-chain-la-gi:a

Các bản dịch

English: What is Apex chain?